Μαθήματα αυτομόρφωσης “Καρλ Μαρξ – Το Κεφάλαιο” (Α’ Κύκλος)

Μάθημα 10ο: Το χρήμα ως μέτρο των αξιών και ως μέσο κυκλοφορίας

Oι σελίδες από το Kεφάλαιο είναι οι εξής: 107-158.

Μπορεί όμως κανείς να κοιτάξει και όσα γράφει ο Μαρξ για το χρήμα στα Φιλοσοφικά και Oικονομικά Xειρόγραφα του 1844.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *