Μαθήματα αυτομόρφωσης “Καρλ Μαρξ – Το Κεφάλαιο” (Α’ Κύκλος)

Μάθημα 14ο: Φύλο και αναπαραγωγική εργασία

Παρά το οτι ο Μαρξ αφιερώνει πολλές σελίδες στην περιγραφή της εκμετάλλευσης των γυνακών και των παιδιών στην εποχή του (βλ.ενδεικτικα σελιδες Κεφαλαιου 409-418, 434-443) και παρά το γεγονός οτι αναφέρεται στην αναγκαιότητα της διαρκούς αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης ως προϋπόθεση για την αναπαραγωγή του κεφαλαίου (βλ.σελ.586-599), ο τροπος με τον οποίο διαπραγματεύεται τόσο την θέση των γυναικών στον καταμερισμό εργασίας όσο και το θέμα της αναπαραγωγής είναι εντελώς ανεπαρκής.
Έτσι σε τούτο το μάθημα συζητάμε την φεμινιστική κριτική στον Μαρξ.
Οι σημειώσεις του μαθήματος για το φύλο και την αναπαραγωγική εργασία

Leave a Reply

Your email address will not be published.