Μαθήματα αυτομόρφωσης “Καρλ Μαρξ – Το Κεφάλαιο” (Α’ Κύκλος)

Μάθημα 15ο: Η εργασιακή διαδικασία και η διαδικασία αξιοποίησης

Οι σελίδες  από το Κεφάλαιο είναι οι εξής: 190-211

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *