Μαθήματα αυτομόρφωσης “Καρλ Μαρξ – Το Κεφάλαιο” (Α’ Κύκλος)

Μάθημα 6ο: Ο διπλός χαρακτήρας της εργασίας

Οι σελίδες από το Κεφάλαιο είναι οι εξής: 55-60.

Προτείνουμε επίσης να διαβαστούν οι σελίδες 61 – 62 από την επόμενη ενότητα (η μορφή της αξίας) μέχρι την πρόταση “Τώρα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη μορφή αυτή εμφάνισης της αξίας”.

Επιπλέον δύο αγγλικά κείμενα για μια περαιτέρω εμβάθυνση στην έννοια της αφηρημένης εργασίας:

Τέλος ένα site με ολα τα βιβλια της Verso σε pdf για κατέβασμα: http://fckvrso.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *