Μαθήματα αυτομόρφωσης “Καρλ Μαρξ – Το Κεφάλαιο” (Α’ Κύκλος)

Μάθημα 7ο: Η μορφή της αξίας

Οι σελίδες από το Κεφάλαιο είναι οι εξής: 61-84.

Leave a Reply

Your email address will not be published.