Μαθήματα αυτομόρφωσης “Καρλ Μαρξ – Το Κεφάλαιο” (Α’ Κύκλος)

Μάθημα 9ο: Η διαδικασία της ανταλλαγής και η εμπορευματοποίηση της καθημερινής ζωής

Οι σελίδες από το Κεφάλαιο είναι οι εξής: 98-106. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.