Μαθήματα αυτομόρφωσης “Καρλ Μαρξ – Το Κεφάλαιο” (Β’ Κύκλος)

Μάθημα 19ο: Η εργάσιμη μέρα Β – Αγώνες για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου

Κάποια κείμενα στα οποία βασίστηκε η παρουσίαση των στατιστικών σχετικά με την εργάσιμη ημέρα.

  1. Τη μελέτη Working Time Around the World. Trends in working hours, laws and policies in a global comparative perspective του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (2007)
  2. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης.
  3. Το άρθρο Working time trends and developments in Europe του J. Messenger από το Cambridge Journal of Economics (2011)
  4. Τη μελέτη The Informal Economy του οργανισμού SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency): SELF_EMPLOYED.pdf

Επίσης, πληροφορίες που δίνει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας για την παιδική εργασία: http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang–en/index.htm

Είναι αλήθεια πάντως ότι ο αριθμός των εργαζόμενων παιδιών στην υφήλιο ανέρχεται σε πάνω από 200 εκατομμύρια.

3 thoughts on “Μαθήματα αυτομόρφωσης “Καρλ Μαρξ – Το Κεφάλαιο” (Β’ Κύκλος)”

    1. Πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και είναι ορθάνοιχτα!

  1. Ρε παιδιά δυστυχώς έμαθα τώρα για τα μαθήματα. Έχει κανένα νόημα να ξεκινήσω να έρχομαι από δώ και στο εξής;

Leave a Reply

Your email address will not be published.