Μαθήματα αυτομόρφωσης “Καρλ Μαρξ – Το Κεφάλαιο” (Α’ Κύκλος)

Μάθημα 2ο: O Xέγκελ και η συστηματική διαλεκτική του «Κεφαλαίου»

Πέρα από τον επίλογο στην δεύτερη έκδοση του Κεφαλαίου του Μαρξ (σελ. 18-26),  χρήσιμη είναι και η Εισαγωγή από τις “Βασικές Γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας” (Grundrisse) [για να το διαβάσετε στην ηλεκτρ. μορφή του πρέπει να κατεβάσετε τον djvu reader], και συγκεκριμένα το κεφάλαιο “Η μέθοδος της πολιτικής οικονομίας”.

Από εκεί και πέρα θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής κείμενα:

Θα γίνει αναφορά στον Αντόρνο (από τις διαλέξεις πάνω στην Αρνητική Διαλεκτική), όπως επίσης και σε κάποια άλλα σχετικά κείμενα.

Η δομή της παρουσίασης που σκεφτόμαστε να κάνουμε είναι η εξής:

Λέμε να ξεκινήσουμε με μια συνοπτική εισαγωγή στο έργο του Χέγκελ γενικότερα, και δη στις πτυχές που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σχέση με αυτά που διαβάζουμε τώρα. Θεωρούμε χρήσιμη μια μινι εισαγωγή στον Χεγκελ και σε κάποιους όρους που χρησιμοποιεί, για να γίνουν πιο κατανοητά και αυτά που θα πούμε παρακάτω. Μετά θα κοιτάξουμε τον τρόπο που ο Μαρξ τίθεται απέναντι στον Χέγκελ και στην μέθοδο του, και τέλος θα αναφερθούμε στις πιο συστηματικές απόπειρες να εξηγηθεί η μεθοδολογία του Μαρξ στο Κεφάλαιο, με βάση τον Χέγκελ.

Για περαιτέρω εμβάθυνση: “Η Επιστήμη της Λογικής” του Χέγκελ [djvu reader] . 

Επίσης διαβάστε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση στο web περί της μεθόδου του Μαρξ, η οποία μεταφράστηκε και διασκευάστηκε με την προσθήκη ορισμένων αποσπάσματα από τα Grundrisse και τη Μικρή Λογική του Χέγκελ. Διαβάστε την εδώ μεταφρασμένη

Βοηθηματα:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *